Toegepaste kunst“De wind is noord.
De lampen zijn als bakens.
Een ring om in weg te vliegen.”

Het krachtige spanningsveld tussen vormgeving en beeldende kunst zie je terug in de toegepaste vomgeving. Hierbij kan het verhaal of de zeggingskracht  sterk tot uitdrukking worden gebracht.

De spannende zoektocht naar het juiste materiaal en de vorm om daarmee inhoud tot een beeld te vertalen…